Żegluga Ostródzko-Elbląska
Sp. z o.o.  w Ostródzie
 
Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2016.

Pisemne oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy składać w sekretariacie  Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49    lub   przesłać pocztą na adres spółki: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49  w terminie  do dnia 31.10.2016 r.
 
Skip to content