Z przyjemnością informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie rejsami „STATKIEM PO TRAWIE”, we wrześniu rejsy będą odbywały się CODZIENNIE. Zapraszamy Państwa do składania rezerwacji za pośrednictwem systemu rezerwacji i sprzedaży biletów www.bilety.zegluga.com.pl, e-mailowo lub osobiście w biurach obsługi klienta.
Więcej informacji na www.zegluga.com.pl
 
Przypominamy jednocześnie, że we wrześniu cena ulega obniżce. Ceny zawarte zostały w poniższej tabeli.
 
Termin
Bilet
normalny
Bilet
ulgowy*
Bilet dla dzieci do lat 4
Bilet
grupowy**
WRZESIEŃ
rejs statkiem
110 PLN
85 PLN
20 PLN
85 PLN
transport autobusem
9 PLN
9 PLN
0 PLN
*Bilet ulgowy – przysługuje dzieciom od lat 4 do 16 roku życia oraz seniorom powyżej 60 roku życia.
**Bilet grupowy – przysługuje grupie zorganizowanej minimum 20 osób z własnym transportem.
 
REZERWACJA:
 

Biuro Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Elblągu
ul. Wodna 1b
82-300 Elbląg
+48 89 670 92 27
elblag@zegluga.com.pl
 
Biuro Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Buczyńcu
Pochylnia Buczyniec 1a
14-400 Buczyniec
+48 89 670 92 28
 
Skip to content