AKCJA ZIMA 2022

Akcja zima!

W związku z realizacją zadania „Utrzymanie przejezdności i zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda”, Żegluga Ostródzko – Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie informuje o możliwości przesyłania zgłoszeń lub uwag dotyczących sposobu realizacji ww. zadania na adres e-mail: akcjazima@zegluga.com.pl

Aby ułatwić Państwu zlokalizowanie ulic udostępniamy poglądową mapę sieci drogowej oraz wykaz obsługiwanych ulic:

Wykaz obsługiwanych ulic

Poglądowa mapa sieci drogowej

Skip to content