Biuro w Ostródzie:

tel. +48 89 670 92 17
email: info@zegluga.com.pl

Biuro w Elblągu:

tel. +48 89 670 92 27
email: elblag@zegluga.com.pl

Aktualności / REKRUTACJA NA STANOWISKO ELEKTROMECHANIK SAMOCHODOY

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o. o. w Ostródzie
ogłasza nabór na wolne stanowisko: ELEKTROMECHANIK SAMOCHODOWY
 
Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za:
• wykonywanie konserwacji i przeglądów maszyn oraz urządzeń i instalacji według harmonogramu pod kątem mechanicznym i elektrycznym
• wykonywanie bieżących napraw oraz usuwanie awarii maszyn oraz urządzeń i instalacji pod kątem mechanicznym i elektrycznym
• zgłaszanie zapotrzebowania na wymieniane części maszyn oraz urządzeń i instalacji
• raportowanie o przeglądach, konserwacjach oraz naprawach bieżących maszyn poprzez dokonywanie zapisów w książkach maszyn i innych formularzach
 
Wymagania:
• prawo jazdy kat B.
• 5 lat doświadczenia
• ogólna wiedza z zakresu mechaniki i budowy maszyn, elektryki
• chęć do pracy
• sumienne wykonywanie obowiązków
 
Oferujemy:
• stabilną posadę
• umowę o pracę
 
Osoby spełniające wymagania prosimy o przesyłanie CV
 Wymagane dokumenty należy składać:
- osobiście w sekretariacie Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda
lub
- pocztą na adres: Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda
lub
- pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@zegluga.com.pl
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.