Biuro w Ostródzie:

tel. +48 89 670 92 17
email: info@zegluga.com.pl

Biuro w Elblągu:

tel. +48 89 670 92 27
email: elblag@zegluga.com.pl

Aktualności / Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.  w Ostródzie
 
 
Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2016.
 

Pisemne oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy składać w sekretariacie  Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49    lub   przesłać pocztą na adres spółki: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49  w terminie  do dnia 31.10.2016 r.