Biuro w Ostródzie:

tel. +48 89 670 92 17
email: info@zegluga.com.pl

Biuro w Elblągu:

tel. +48 89 670 92 27
email: elblag@zegluga.com.pl

Aktualności / Zmiana taryfy opłat od 1 lipca 2018

INFORMACJA
 
   W związku z wejściem w życie Uchwały Rady Miasta nr XLVI/335/2018 w sprawie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie wprowadza nową taryfę opłat za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej w Ostródzie.
Wprowadza się:
- w miejsce biletów jednorazowych miejskich – bilety jednorazowe czasowe 45- minutowe,
- w miejsce biletów jednorazowych podmiejskich - bilety jednorazowe czasowe – 60-minutowe
Bilety zachowują ważność przez czas oznaczony na bilecie – od momentu skasowania biletu. Bilety upoważniają do jazdy z przesiadką w okresie ważności biletu.
Wprowadza się:
- bilety tygodniowe sieciowe ogólnodostępne – uprawniające do wielokrotnego przejazdu autobusami komunikacji miejskiej przez okres 7 dni od daty skasowania,
- w miejsce biletów miesięcznych imiennych trasowanych - bilety sieciowe miesięczne imienne - uprawniające do przejazdów na wszystkich liniach komunikacji w okresie ważności biletu.
Likwiduje się bilety dwugodzinne oraz bilety tygodniowe trasowane.
Nowe rodzaje biletów i nowe ceny zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2018r.
Nową taryfę opłat zawiera załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Nr XJVI/335/2018.
Ulgi oraz zasady korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów zawiera załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Nr XJVI/335/2018.
Uchwała wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej: www.zkm.ostroda.pl oraz www.zegluga.com.pl.
Niewykorzystane bilety jednorazowe będzie można wymienić w dniach od 2 do 6 lipca 2018 w godzinach od 7:30 do godz. 13.30 w siedzibie Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49.