Bezpieczeństwo płatności zbliżeniowych

Biletomaty umożliwią dokonanie płatności za przejazd za pomocą zbliżeniowej karty bankowej.

JAK ROZPOZNAĆ KARTĘ ZBLIŻENIOWĄ

Karty zbliżeniowe stosunkowo łatwo rozpoznać. Mają zazwyczaj charakterystyczny symbol („rozchodzącego się echa”), znajdujący się na awersie karty.

Operatorzy często zamieszczają również na kartach napisy, oznaczające możliwość płatności zbliżeniowych:

 • MASTERCARD – PayPass
 • VISA – PayWave

Bezpieczeństwo płatności zbliżeniowych

 Twoja karta zbliżeniowa i płatności zbliżeniowe są chronione na wiele sposobów, tak byś czuł się bezpiecznie. Dlatego warto wiedzieć, jakie mechanizmy zabezpieczające są stosowane przy tego typu transakcjach:

 • karta aktywuje się tylko na sygnał wysyłany z czytnika jedynie na moment dokonywania konkretnej płatności,
 • karta musi znajdować się bardzo blisko czytnika – maksymalnie w odległości około 5cm,
 • po przyjęciu płatności czytnik od razu dezaktywuje się – nie ma więc możliwości dokonania „przypadkowej płatności” zbliżeniowej ani zapłacenia za nie nasze zakupy,
 • nie ma możliwości skopiowania danych karty – karta znajduje się cały czas w naszych rękach,
 • nie jest możliwe odczytanie zbliżeniowo danych osobowych posiadacza karty i danych karty, które pozwoliłyby na dokonanie nieuprawnionych transakcji,
 • nie jest możliwe dokonanie transakcji zbliżeniowej otrzymaną od banku kartą bez wcześniejszego dokonania transakcji potwierdzonej kodem PIN,
 • dodatkowo banki ustalają limity dla płatności zbliżeniowych. Zwykle jest to 100 zł dziennie. Po przekroczeniu tej kwoty lub dozwolonej liczby operacji, kolejna transakcja musi być autoryzowana kodem PIN albo podpisem.

Dodatkowe informacje o płatnościach zbliżeniowych

 • Transakcje zbliżeniowe pokazywane są razem z innymi płatnościami na wyciągu z karty. Można je także śledzić w bankowości internetowej jako pozycje w historii rachunku
 • Karta zbliżeniowa może być również używana w tradycyjnych czytnikach, wymagających włożenia karty.
 • Jeśli karta nie działa prawidłowo, wówczas należy się skontaktować z bankiem. Odrzucenie transakcji może mieć różne przyczyny, m.in.: niewystarczające saldo, mechaniczne uszkodzenie karty lub awaria terminala.

Zakres odpowiedzialności

Prawne konsekwencje wykonania transakcji zbliżeniowej i transakcji potwierdzonej numerem PIN są różne, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę.

W przypadku transakcji zbliżeniowej obowiązek potwierdzenia tożsamości osoby, która ją wykonała, spoczywa na banku. W takiej sytuacji bank musi udowodnić, że to my wykonaliśmy transakcję (np. dzięki skorzystaniu z monitoringu w sklepie).

W przypadku transakcji potwierdzonych PIN-em, wpisanie numeru PIN stanowi dowód na to, że to my dokonaliśmy transakcji. Dlaczego? Jesteśmy zobowiązani do tego, aby chronić swój numer PIN i nikomu go nie udostępniać.

Odpowiedzialność finansowa w razie kradzieży karty

Jeśli nasza karta zostanie skradziona, powinniśmy czym prędzej ją zablokować (poprzez bankowość internetową, infolinię lub składając wizytę w placówce). Do czasu zablokowania karty, odpowiadamy za wykonane przez złodzieja transakcje do równowartości 150 EUR – od tej kwoty bank zobowiązuje się zwrócić utracone środki. Limit ten dotyczy jednak transakcji potwierdzonych numerem PIN lub wykonanych w Internecie.

W przypadku transakcji zbliżeniowych ta kwota jest niższa – stanowi równowartość 50 EUR.

Biorąc pod uwagę naszą odpowiedzialność finansową oraz odpowiedzialność banku – transakcje zbliżeniowe wydają się wręcz bezpieczniejsze, niż te potwierdzane PIN-em. W przypadku transakcji zbliżeniowych kartę mamy cały czas na oku, nie wpisujemy również numeru PIN w miejscu publicznym, gdzie ktoś mógłby go podejrzeć. W tego typu sprawach warto zachować wzmożoną ostrożność i chronić swoją kartę zarówno podczas płatności zbliżeniowych, z PIN-em, a także podczas korzystania z bankomatu.

 

 

 

 

 

Skip to content