Bezpłatna komunikacja miejska dla obywateli Ukrainy

W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę oraz napływem uchodźców wojennych, ustanawia się czasowe uprawnienie dla obywateli Ukrainy do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego, organizowanego przez Gminę Miejską Ostróda.


Uprawnienie obowiązuje do 30.06.2022 r.


Dokumentami uprawniającymi do korzystania z bezpłatnych przejazdów są paszport lub inny dokument tożsamości, potwierdzający obywatelstwo ukraińskie.

Skip to content