Żegluga Ostródzko – Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie uprzejmie informuje, że usługi w zakresie kontroli ważności biletów podczas przejazdu osób oraz wykrywanie wszelkich nieprawidłowości zwiazanych z transportem świadczy firma REWIZOR Sp. z o.o.

Pasażer korzystający z komunikacji miejskiej jest obowiązany posiadać ważny bilet na przejazd. Pasażer korzystający z przejazdu bezpłatnego oraz pasażer korzystający z biletu ulgowego jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazać na żądanie kontroli biletowej dokument uprawniający do takiego przejazdu.

Kontrola może być wykonywana jedynie gdy kontroler posiada identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.

Pasażer ma prawo żądać od kontrolera okazania uprawnień do prowadzenia kontroli (legitymacja ze zdjęciem i numerem służbowym).

Kontroler ma prawo do nałożenia opłaty kredytowej na pasażera popełniającego wykroczenie taryfowe. Wręcza wówczas pasażerowi odpowiednio wypełniony druk opłaty specjalnej potwierdzony swoim numerem służbowym i podpisem.

W sprawie nałożonych opłat Pasażerowie mogą wnieść reklamację lub odwołanie drogą mailową lub listowną na adres:

REWIZOR Spółka z o.o.
ul. Chwaszczyńska 49a/3
81-571 Gdynia
reklamacje@rewizor.eu
tel. +48 531 921 777

Skip to content