Żegluga Ostródzko – Elbląska Sp. z o. o. w Ostródzie uprzejmie informuje, że usługi w zakresie kontroli  biletów w autobusach komunikacji miejskiej w Ostródzie świadczy firma RWR Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 49A, 81-571 Gdynia.

Pasażer korzystający z komunikacji miejskiej jest obowiązany posiadać ważny bilet na przejazd. Pasażer korzystający z przejazdu bezpłatnego oraz pasażer korzystający z biletu ulgowego jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazać na żądanie kontroli biletowej dokument uprawniający do takiego przejazdu.

Kontrolerzy biletów posiadają upoważnienie do kontroli biletów we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w Ostródzie.

Podczas kontroli biletów kontroler legitymuje się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

Kontroler jest upoważniony do nałożenia na pasażera opłaty dodatkowej, zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.

W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości przez pasażera, osoba uprawniona do kontroli ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza policji i innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.

Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu bez ważnego biletu i nie zastępuje biletu ani nie upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy.

Reklamacje w sprawach związanych z kontrolą biletów można składać w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania wezwania do zapłaty do firmy kontrolującej:

– listownie na adres:

RWR Spółka z o.o.

ul. Chwaszczyńska 49a/3

81-571 Gdynia

– drogą mailową na adres:

reklamacje@rwr.net.pl

Skip to content