KONKURS FOTOGRAFICZNY

Długotrwały i uciążliwy dla wszystkich użytkowników remont Kanału Elbląskiego dobiega końca. W tym samym czasie powstał nowy budynek Izby Historii Kanału Elbląskiego przy pochylni Buczyniec, do którego będą przeniesione eksponaty. Kanał i muzeum będą otwarte w pierwszych dniach maja 2015 r. W styczniu 2015 r. wyłoniono wykonawcę ekspozycji muzeum a będzie ona odmienna od poprzedniej, znacznie bogatsza, dwukrotnie większa kubaturowo, ma zawierać szereg nowych elementów.
 
Na piętrze znajdą swe miejsce prawdziwe rarytasy: elementy wyposażenia maszynowni, drewniane modele odlewnicze, unikatowe dokumenty archiwalne i miejsce dla nas –użytkowników, w wieku od 1 do lat 100.
 
Parter to część historyczno – krajoznawcza. To tu poznamy historię powstania Kanału, fakty oczywiste i zapełnienie nie znane. Jednym z elementów ekspozycji mają być zdjęcia przedstawiające Kanał Elbląski, w ciekawym ujęciu zaprezentowanym w fotografii artystycznej, obrazującej cztery pory roku. Niestety, w czasie pozostałym do otwarcia ekspozycji nie da się wykonać takich zdjęć. Jedynym sposobem jest uzyskanie ich od fotoamatorów, użytkowników Kanału Elbląskiego. Z pomysłem zorganizowania otwartego konkursu fotograficznego zwrócił się do nas wykonawca ekspozycji, firma Boltimor sp. z o.o. , fundując ciekawe nagrody.
 
Głównym celem konkursu jest wybranie zdjęć o dużym ładunku emocjonalnym i dużej wartości artystycznej, prezentujących Kanał Elbląski oczami jego użytkowników. Oczekujemy fotografii obiektów Kanału Elbląskiego ciekawie kadrowanych, nietypowo oświetlonych, zaprezentowanych w unikatowy, innowacyjny sposób.
 
OGŁOSZENIE WYNIKóW
 
Pochylnia uchwycona w kropli wody wygrywa konkurs fotograficzny Stowarzyszenia Miłośników Kanału Elbląskiego NAVICULA
 
Na konkurs nadesłano w terminie 101 prac wykonanych przez 15 autorów. W etapie pierwszym, do dalszych prac zakwalifikowano 43 fotografie 11 autorów. Pozostałe prace niestety nie spełniały wymogów konkursowych.
 
W etapie II zespół BOLTIMOR dokonał wyboru zwycięskich prac przyznając:
I miejsce – „Pochylnia w kropli wody”, autor Paweł Klimczak
II miejsce – za całość nadesłanych prac, autor Krystyna Kacprzak
oraz dwa wyróżnienia za pojedyncze prace dla:
Elżbiety Komarzyńskiej za fotografię „Pochylnia Jelenie”
Michała Roguza za fotografię „Portowy Krajobraz”
 
W etapie pierwszym i drugim w obradach nie uczestniczyli członkowie NAVICULI.
 
W ostatnim etapie dokonano wyboru prac zakwalifikowanych do ekspozycji w Izbie Historii Kanału Elbląskiego. Oprócz w/w zakwalifikowano:
 
Grzegorz Mańko: pochylnia Całuny_2,
Waldemar Krzywiński: IMG_0422
Leszek Marcinkowski: foto 2,
MichaŁ Opaliński: kanal_Elblag02, kanal_Elblag08,
Tomasz Otulak: Świt, Wrota Czasu
Kazimierz Skrodzki: Dobrzycki_Dobrzyki_ most
Zbigniew Ratajczak: Buczyniec_2, Buczyniec_4
 
Linki do artykułów
 
Skip to content