Kontrola biletów – informacja

Żegluga Ostródzko – Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie uprzejmie informuje, że usługi w zakresie kontroli wazności przejazdu osób oraz wykrywania wszelkich nieprawidłowości zwiazanych z transportem świadczy firma Rewizor z siedzibą:
 
Ul. Chwaszczyńska 49A/3
81-571 Gdynia 
Tel. +48 531 921 777
 
Pasażer korzystający z komunikacji miejskiej jest obowiązany posiadać ważny bilet na przejazd. Pasażer korzystający z przejazdu bezpłatnego oraz pasażer korzystający z biletu ulgowego jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazać na żądanie kontroli biletowej dokument uprawniający do takiego przejazdu.
 
Kontrola może być wykonywana jedynie gdy kontroler posiada identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.
 
Pasażer ma prawo żądać od kontrolera okazania uprawnień do prowadzenia kontroli (legitymacja ze zdjęciem i numerem służbowym).
 
Kontroler ma prawo do nałożenia opłaty kredytowej na pasażera popełniającego wykroczenie taryfowe. Wręcza wówczas pasażerowi odpowiednio wypełniony druk opłaty specjalnej potwierdzony swoim numerem służbowym i podpisem.
 
Skip to content