Nabór na stanowisko Kapitana Żeglugi Śródlądowej

Żegluga Ostródzko- Elbląska sp. z o. o. w Ostródzie ogłasza nabór na wolne stanowisko:
 

 
KAPITANA ŻEGLUGI ŚRóDLĄDOWEJ
 
Praca od zaraz w Ostródzie na umowę zlecenie
Wymagania:
 • Żeglarska książeczka pracy;
 • Uprawnienia kapitana minimum klasy B;
 • Świadectwo zdrowia;
 • Preferowane wykształcenie – minimum średnie;
 • Dokładność, sumienność i rzetelność;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • Odporność na stres.
Zakres obowiązków:
 • Staranność przy wykonywaniu wszystkich czynności służbowych tj. przygotowanie statku do rejsu, prowadzenie dziennika pokładowego oraz wszelkiej dokumentacji wskazanej przez Armatora, przywitanie gości uczestniczących w rejsie, sprawdzenie ważności biletu każdego pasażera wchodzącego na statek, prowadzenie statku, udzielanie informacji płynącym na statku turystom, przestrzeganie przepisów żeglugowych, przestrzeganie zasad umundurowania;
 • Kapitan obowiązany jest przed rozpoczęciem i w czasie rejsu dołożyć należytej staranności, aby statek był zdatny do żeglugi, a w szczególności aby odpowiadał wymaganiom wynikającym z przepisów co do bezpieczeństwa, obsadzenia właściwą załogą, należytego wyposażenia i zaopatrzenia;
 • Kapitanowi statku nie wolno opuszczać statku, który znajduje się na wodzie, z wyłączeniem postoju na przystani;
 • Kapitan obowiązany jest osobiście prowadzić statek przy wchodzeniu do portów, kanałów, rzek i urządzeń hydrotechnicznych, wychodzeniu z nich oraz w obrębie portów;
 • Kapitan statku jest obowiązany nieść wszelką pomoc ludziom;
 • Kapitan swoją postawą i kompetencjami powinien dawać dobry przykład pozostałym członkom załogi;
 • Kapitan jest obowiązany przedsięwziąć wszystkie środki dla uchronienia statku oraz znajdujących się na nim osób przed szkodą.
Osoby spełniające wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy:
 
koniecznie z dopiskiem nazwy stanowiska.
Więcej informacji pod nr telefonu +48 89 670 92 19
 
Zgłoszenia osobiste prosimy kierować na adres:
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."
 
Skip to content