Nabór na wolne stanowisko pracy

Żegluga Ostródzko- Elbląska sp. z o. o. w Ostródzie ogłasza nabór na wolne stanowisko:

 BOSMAN-MOTORZYSTA ŻEGLUGI ŚRóDLĄDOWEJ

Wymagania:

 • Uprawnienia  Bosman  motorzysta;
 • Żeglarska książeczka pracy;
 • Świadectwo zdrowia;
 • Preferowane wykształcenie – minimum średnie;
 • Dokładność, sumienność i rzetelność;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • Odporność na stres.
 • Aktualne badania lekarskie.

Zakres obowiązków:

 • Bosman-motorzysta podlega bezpośrednio kapitanowi, odpowiada za stan techniczny i działanie wszystkich urządzeń mechanicznych i elektrycznych statku oraz wszystkich instalacji;
 • Odpowiada za gospodarkę paliwem i olejami oraz za przestrzeganie przepisów zapobieganiu zanieczyszczania wody i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;
 • Bosman-motorzysta obowiązany jest przygotowywać i uruchamiać silnik przed rejsem, utrzymywać stan czystej wody w zbiornikach statku, wymieniać filtry, tankować statek, prowadzić dziennik maszynowy, udzielać informacji płynącym na statku turystom, przestrzegać przepisów żeglugowych, wykonywać polecenia kapitana, przestrzegać zasad umundurowania.

Osoby spełniające wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy:

a.kosciukiewicz@zegluga.com.pl

koniecznie z dopiskiem nazwy stanowiska.

Więcej informacji pod nr telefonu (89) 670 92 19

 

Zgłoszenia osobiste prosimy kierować na adres:

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda


Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ‘

 
Skip to content