Biuro w Ostródzie:

tel. +48 89 670 92 17
email: info@zegluga.com.pl

Biuro w Elblągu:

tel. +48 89 670 92 27
email: elblag@zegluga.com.pl

O firmie / Informacje

Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. powstała w 2011 w wyniku przekształcenia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ostródzie. Kontynuujemy tradycję przewozów pasażerskich po Kanale Elbląskim zapoczątkowanych już w 1912 roku przez Adolfa Tetzlaffa zwanego twórcą żeglugi turystycznej na tych wodach. Głównym przedmiotem działalności naszej firmy są rejsy turystyczne statkami wycieczkowymi po wodach Warmii i Mazur oraz Żuław. Firma jest największym operatorem rejsów pasażerskich na kanale Elbląskim, podczas których turysta ma okazję podziwiać jedne z najwybitniejszych osiągnięć hydrotechnicznych jakimi są pochylnie.
 
Szanowni Państwo,

Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie to firma, w której staramy się łączyć tradycję z nowoczesnością – historię i tradycję kilkudziesięcioletniej żeglugi po wodach Mazur Zachodnich i Pomorza - z nowoczesnością jakości i urozmaicania usług turystycznych.
Oferując Państwu to co mamy najlepszego - możliwość poznawania przyrody i historii jezior mazurskich, Kanału Elbląskiego i Pętli Żuławskiej - mamy świadomość, że najlepszą reklamą naszej działalności jest wysoka jakość obsługi ruchu turystycznego. O tym, że czynione w tym zakresie wysiłki odnoszą skutek świadczy stale zwiększająca się liczba gości korzystających z naszych usług, jak również przyznana przez samorząd województwa statuetka „Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości” za doskonałość zarządzania.
Największą atrakcją Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej są niewątpliwie - rejsy „Statkiem po trawie”. Dzięki naszej ofercie macie Państwo możliwość poznania niezwykle interesujących systemów wodnych Kanału Elbląskiego i Pętli Żuławskiej, zawierających obiekty sztuki hydrotechnicznej od stu kilkudziesięciu lat wykorzystujące tak modną dziś ekologiczną energię - energię wody.
Dla tych, którzy chcą odpocząć od zgiełku codzienności proponujemy poznawanie bogactwa i rozmaitości jezior Druzno, Drwęckiego, Jeziorak, Pauzeńskiego, Szeląga Wielkiego i Szeląga Małego.
Życzę, aby skorzystanie z naszej oferty zapewniło przeżycie niezwykłych wrażeń i dało poczucie ciekawie spędzonego czasu.
 

Jakub Urbanowicz
Prezes Zarządu