Ogłaszamy rekrutację na stanowisko księgowej lub księgowego

Ogłaszamy rekrutację na stanowisko księgowej lub księgowego.

Jak wygląda zakres obowiązków na tym stanowisku?

 • Wstępna i bieżąca kontrola wewnętrzna dokumentów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych.
 • Księgowanie operacji gospodarczych (wyciągi bankowe, raporty kasowe, faktury kosztowe, faktury zakupowe, faktury sprzedażowe).
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych, Prawidłowe księgowanie dokumentów OT, LT, UL, amortyzacja.
 • Księgowanie Rozliczeń międzyokresowych.
 • Realizacja przelewów bankowych.
 • Przygotowywanie raportów dla GUS.
 • Prowadzenie Rejestrów VAT, Wysyłanie plików JPK.
 • Czynności związane z zamknięciem miesiąca w księgach rachunkowych.
 • Kontrola merytoryczna i finansowa dokumentów, zapewnienie kompletności i poprawności księgowań.
 • Przygotowywanie zestawień pomocniczych służących dalszej analizie.
 • Prawidłowe archiwizowanie i przechowywanie dokumentów księgowych.
 • Zachowanie tajności spraw służbowych.

Czego wymagamy?

 • Wykształcenia wyższego o kierunku finanse, rachunkowość lub ekonomia i 2-letniego doświadczenia zawodowego w obszarze finansowo-księgowym lub wykształcenia średniego i minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego.
 • Znajomości przepisów rachunkowości.
 • Znajomości przepisów prawa podatkowego.
 • Znajomości pakietu MS Office.
 • Dobrej organizacji pracy, umiejętności analitycznego myślenia.
 • Dokładności, sumienności, samodzielności.
 • Umiejętności pracy w zespole.
 • Mile widziana znajomość programu COMARCH ERP Optima.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. CV.
 3. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy: świadectwa pracy, zaświadczenia.
 6. Aktualne dane adresowe kandydata, nr telefonu, adres e-mail.

Wymagane dokumenty prosimy składać:

 • osobiście w sekretariacie Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 49,
 • pocztą na adres: 14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 49 z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO KSIĘGOWA/KSIĘGOWY,
 • pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@zegluga.com.pl z tytułem wiadomości: DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO KSIĘGOWA/KSIĘGOWY,

w terminie do dnia 10 marca 2023 roku do godz. 14.00.

Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania, a także zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…) zwanej dalej RODO informujemy: Administratorem przetwarzanych danych jest Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie. Dane kandydatów zbierane będą wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane kandydatów nie będą dalej udostępniane.

Skip to content