OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Żegluga Ostródzko- Elbląska sp. z o. o. w Ostródzie ogłasza nabór na wolne stanowiska:

1. KAPITANA ŻEGLUGI ŚRóDLĄDOWEJ

Wymagania:

 • Żeglarska książeczka pracy;
 • Uprawnienia kapitana minimum klasy B;
 • Świadectwo zdrowia;
 • Preferowane wykształcenie – minimum średnie;
 • Dokładność, sumienność i rzetelność;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • Odporność na stres.

Zakres obowiązków:

 • Staranność przy wykonywaniu wszystkich czynności służbowych tj. przygotowanie statku do rejsu, prowadzenie dziennika pokładowego oraz wszelkiej dokumentacji wskazanej przez Armatora, przywitanie gości uczestniczących w rejsie, sprawdzenie ważności biletu każdego pasażera wchodzącego na statek, prowadzenie statku, udzielanie informacji płynącym na statku turystom, przestrzeganie przepisów żeglugowych, przestrzeganie zasad umundurowania;
 • Kapitan obowiązany jest przed rozpoczęciem i w czasie rejsu dołożyć należytej staranności, aby statek był zdatny do żeglugi, a w szczególności aby odpowiadał wymaganiom wynikającym z przepisów co do bezpieczeństwa, obsadzenia właściwą załogą, należytego wyposażenia i zaopatrzenia;
 • Kapitanowi statku nie wolno opuszczać statku, który znajduje się na wodzie, z wyłączeniem postoju na przystani;
 • Kapitan obowiązany jest osobiście prowadzić statek przy wchodzeniu do portów, kanałów, rzek i urządzeń hydrotechnicznych, wychodzeniu z nich oraz w obrębie portów;
 • Kapitan statku jest obowiązany nieść wszelką pomoc ludziom;
 • Kapitan swoją postawą i kompetencjami powinien dawać dobry przykład pozostałym członkom załogi;
 • Kapitan jest obowiązany przedsięwziąć wszystkie środki dla uchronienia statku oraz znajdujących się na nim osób przed szkodą.

 

2. BOSMAN-MOTORZYSTA ŻEGLUGI ŚRóDLĄDOWEJ

Wymagania:

 • Uprawnienia  Bosman  motorzysta;
 • Żeglarska książeczka pracy;
 • Świadectwo zdrowia;
 • Preferowane wykształcenie – minimum średnie;
 • Dokładność, sumienność i rzetelność;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • Odporność na stres.
 • Aktualne badania lekarskie.

Zakres obowiązków:

 • Bosman-motorzysta podlega bezpośrednio kapitanowi, odpowiada za stan techniczny i działanie wszystkich urządzeń mechanicznych i elektrycznych statku oraz wszystkich instalacji;
 • Odpowiada za gospodarkę paliwem i olejami oraz za przestrzeganie przepisów zapobieganiu zanieczyszczania wody i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;
 • Bosman-motorzysta obowiązany jest przygotowywać i uruchamiać silnik przed rejsem, utrzymywać stan czystej wody w zbiornikach statku, wymieniać filtry, tankować statek, prowadzić dziennik maszynowy, udzielać informacji płynącym na statku turystom, przestrzegać przepisów żeglugowych, wykonywać polecenia kapitana, przestrzegać zasad umundurowania.

3. MARYNARZ ŻEGLUGI ŚRóDLĄDOWEJ

Wymagania:

 • Uprawnienia marynarza lub st. marynarza;
 • Żeglarska książeczka pracy;
 • Świadectwo zdrowia;
 • Preferowane wykształcenie – minimum średnie;
 • Dokładność, sumienność i rzetelność;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • Odporność na stres.
 • Aktualne badanie lekarskie

 

Osoby spełniające wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy:

a.kosciukiewicz@zegluga.com.pl

koniecznie z dopiskiem nazwy stanowiska.

Więcej informacji pod nr telefonu (89) 670 92 19

 

Zgłoszenia osobiste prosimy kierować na adres:

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda


Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ‘

 
Skip to content