PRODUKT WARMIA MAZURY

PRAWO DO KORZYSTANIA ZE ZNAKU:
"PRODUKT WARMIA MAZURY"
DLA ŻEGLUGI OSTRóDZKO – ELBLĄSKIEJ Sp. z o.o. w Ostródzie.
 
Pragniemy Państwa poinformować, że Żegluga Ostródzko – Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie uzyskała prawo do korzystania ze znaku:
"Produkt Warmia Mazury" na:
1. Transport wodny śródlądowy pasażerski;
2. "Rejs z czarodziejem", który niewątpliwie w tym sezonie cieszył się dużym zainteresowaniem,
3. "Chillout na statku" organizowany podczas dni Ostróda Reggae Festival.
 
Ideą Samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, ktory podjał inicjatywę wykreowania produktu regionalnego w postaci marki „Produkt Warmii i Mazur”, jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii i Mazur poprzez promowanie niepowatarzalnych, atrakcji, usług i wydarzeń naszego regionu. 
 
 
Korzyści dla przedsiębiorców/ producentów produktów i usług z regionu Warmii i Mazur w związku z realizacją przedmiotowego projektu:
1. lepsze rozpoznawanie przez potencjalnych klientów produktów z Warmii i Mazur,
2. pośredni wzrost przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców z Warmii i Mazur,
3. wzrost zainteresowania produktami z Regionu Warmii i Mazur przez potencjalnych klientów,
4. możliwość wzięcia udziału w kampanii promocyjnej o zasięgu regionalnym i krajowym.
 
 
 Dziękujemy za docenienie naszej marki oraz akcji promocyjnych.
Skip to content