Program Turystyczna Usługa Roku wskazuje i promuje ciekawe i warte odwiedzenia miejsca w naszym kraju oraz interesujące produkty i projekty z branży turystycznej.

Program ma za zadanie wskazywać te usługi z branży turystycznej, które reprezentują najwyższe standardy i gwarantują klientom otrzymanie usługi na najwyższym poziomie. Jego celem jest kreowanie i wzmacnianie pozytywnego przekazu związanego z działalnością kulturową, zarówno dla lokalnej społeczności, jak i turystów.

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie otrzymała w roku 2021 nagrodę Turystyczna Usługa Roku za Rejs pasażerski statkami Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej po odcinku pochylniowym oraz przez jezioro Druzno między Elblągiem a Buczyńcem.

Bardzo dziękujemy za nagrodę wszystkim, którzy przyczynili się do jej otrzymania a zwłaszcza naszym Pasażerom, dla których każdego dnia odkrywany uroki Kanału Elbląskiego.

Skip to content