UTRUDNIENIA W RUCHU LOKALNYM


Żegluga Ostródzko – Elbląska informuje, że w związku z budowa obwodnicy Ostródy pojawią się utrudnieniami w ruchu na terenie miasta, które wymuszać będą zmiany w kursowaniu autobusów na niektórych liniach. Utrudnienia te można podzielić na kilka etapów.

Etap pierwszy:

W okresie od 27 października do połowy stycznia 2016 r – zostanie zamknięta końcówka ul Szosa Elbląska od stacji benzynowej do wjazdu na ul Partyzantów. Autobusy będą kursowały przez ul  3 Maja dotyczy to linii nr 6; 9; 3 Św oraz 12.

Etap drugi:

Od połowy listopada 2015 do końca kwietnia 2016 r – zamknięta ul Olsztyńska bezpośrednio za skrzyżowaniem z DK 7do ul Plebiscytowej. Autobusy linii nr 3;4;3Św;12 będą kursowały do skrzyżowania z DK 7 następnie do ronda wybudowanego w ciągu starej drogi DK 7, przez stację benzynową na ul Plebiscytową i dalej w kierunku Międzylesia.

Kursy autobusów w dni powszednie , linii nr 4 ( ul Chrobrego o godz 900) linii nr 3 (Nad Jarem z godz 1045) oraz w dni wolne linii nr 12 (Nad Jarem godz 1015),  do Międzylesia  odbywać się będzie  przez stację benzynową do wybudowanej  (prowizorycznej) pętli położonej na parkingu znajdującym się przy ul Olsztyńskiej w końcu cmentarza. Powrót z Międzylesia przez pętlę na cmentarzu dla autobusów linii nr 3 (Warlity godz 1256) linii nr 4 (Międzylesie godz 1023), linii nr 12(Międzylesie godz 1154)

Etap trzeci: maj 2016 – zamknięta także część ulicy Olsztyńskiej od ul Przemysłowej.. Autobusy linii nr 3;4;3Św;12 będą kursowały Szosą Elbląską przez stację benzynową na  DK 7  i następnie do ronda wybudowanego w ciągu starej drogi DK 7, przez stację benzynową na ul Plebiscytową i dalej w kierunku Międzylesia.

Kursy autobusów w dni powszednie , linii nr 4 ( ul Chrobrego o godz 900) linii nr 3 (Nad Jarem z godz 1045) oraz w dni wolne linii nr 12 (Nad Jarem godz 1015),  do Międzylesia  odbywać się będzie  przez stację benzynową do wybudowanej  (prowizorycznej) pętli położonej na parkingu znajdującym się przy ul Olsztyńskiej w końcu cmentarza. Powrót z Międzylesia przez pętlę na cmentarzu dla autobusów linii nr 3 (Warlity godz 1256) linii nr 4 (Międzylesie godz 1023), linii nr 12(Międzylesie godz 1200).

Etap czwarty:

Od czerwca do października 2016 – otwarta ul Olsztyńska autobusy będą kursowały tak jak obecnie ale ze względu na skierowanie objazdu z DK 7 na ul Olsztyńską i Plebiscytową przez stację benzynową oraz zamknięciem jednego pasa na ul Olsztyńskiej w miesiącu wrześniu, można spodziewać się znacznego utrudnienia ruchu.

Etap piąty:

Od października 2016 do sierpnia 2017 prace wykończeniowe na DK 7, udostępniona jedna nitka z drogi dwujezdniowej, ruch autobusów powinien odbywać się normalnie.

Faktyczne terminy zmian zależeć będą od postępu robót przy budowie obwodnicy i o tych terminach Żegluga Ostródzko – Elbląska poinformuje w odrębnych komunikatach z kilkudniowym wyprzedzeniem.

 

Skip to content