ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Żegluga Ostródzko-Elbląska
Sp. z o.o.  w Ostródzie

Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2015.
________________________________________


Pisemne oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy składać w sekretariacie  Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej Spółki z o.o. w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49    lub   przesłać pocztą na adres spółki: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49  w terminie  do dnia 09.11.2015 r.

 
Skip to content