Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Żegluga Ostródzko – Elbląska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za lata 2021 i 2022 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

Pisemne oferty na przeprowadzenie badania należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Spółki, adres: Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z o.o. w Ostródzie, 14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 49 z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”.

Termin przyjmowania ofert upływa z dniem 15.11.2021 roku.

Skip to content