Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego
 
Żegluga Ostródzko – Elbląska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok 2017 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań. Pisemne oferty na przeprowadzenie badania należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Spółki, adres: Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z o.o. w Ostródzie, 14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 49 z dopiskiem „oferta na badanie sprawozdania finansowego”. Termin przyjmowania ofert upływa zdniem 25.10.2017 roku.
 
Skip to content