Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

 
Żegluga Ostródzko – Elbląska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za lata 2019 i 2020 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań. Pisemne oferty na przeprowadzenie badania należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Spółki, adres: Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z o.o. w Ostródzie, 14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 49 z dopiskiem „oferta na badanie sprawozdania finansowego”. Termin przyjmowania ofert upływa z dniem 12.11.2019 roku.
Skip to content