Zmiana taryfy opłat od 1 lipca 2018

INFORMACJA
   W związku z wejściem w życie Uchwały Rady Miasta nr XLVI/335/2018 w sprawie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego Żegluga Ostródzko – Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie wprowadza nową taryfę opłat za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej w Ostródzie.
Wprowadza się:
– w miejsce biletów jednorazowych miejskich – bilety jednorazowe czasowe 45- minutowe,
– w miejsce biletów jednorazowych podmiejskich – bilety jednorazowe czasowe 60-minutowe
Bilety zachowują ważność przez czas oznaczony na bilecie – od momentu skasowania biletu. Bilety upoważniają do jazdy z przesiadką w okresie ważności biletu.
Wprowadza się:
– bilety tygodniowe sieciowe ogólnodostępne – uprawniające do wielokrotnego przejazdu autobusami komunikacji miejskiej przez okres 7 dni od daty skasowania,
– w miejsce biletów miesięcznych imiennych trasowanych – bilety sieciowe miesięczne imienne – uprawniające do przejazdów na wszystkich liniach komunikacji w okresie ważności biletu.
Likwiduje się bilety dwugodzinne oraz bilety tygodniowe trasowane.
Nowe rodzaje biletów i nowe ceny zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2018r.
Ulgi oraz zasady korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów zawiera załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Nr XJVI/335/2018.
Uchwała wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej: www.zkm.ostroda.pl oraz www.zegluga.com.pl.
Niewykorzystane bilety jednorazowe będzie można wymienić w dniach od 2 do 6 lipca 2018 w godzinach od 7:30 do godz. 13.30 w siedzibie Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49.
Skip to content